Evenementen

Het “Maja-concert” duurt van 14 – 17 uur. De Bijentuin ligt op de hoek van de Harenbergweg en Braamkamp. De entree is gratis, maar van het publiek wordt een vrijwillige bijdrage verwacht voor de muzikanten, in contant geld. Voor degenen die het zich kunnen veroorloven, wordt gedacht aan een bijdrage van € 10,-. Iedereen brengt …