Buurtinitiatief Bijentuin Braamkamp omvat:

– Bijentuin: activiteiten rondom inrichten en onderhouden van de tuin

– Bij1Keet: koffiekeet geopend voor publiek bij werkdagen en bijzondere activiteiten