Buurtinitiatief Bijentuin Braamkamp omvat:

– Bijentuin: activiteiten rondom inrichten en onderhouden van de tuin